Palvelumme

Palveluvalikoimamme kattaa laaja-alaisesti tietojärjestelmien hankintaan ja kehittämiseen sekä liiketoimintaprosessien mallintamiseen ja kehittämiseen liittyviä palveluita aina esiselvityksistä laajoihin järjestelmien käyttöönottoprojekteihin saakka.

Toimintatapamme on joustava ja ketterä ja sopeudumme hyvin asiakkaidemme vaatimuksiin.

Tarjoamme seuraavanlaisia palveluja:

Esiselvitys- ja määrittelytehtävät

 • toimintaympäristöjen kartoitukset, ongelma-alueiden ja kehityskohteiden löytäminen
 • liiketoiminnan prosessien kuvaukset
 • ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen

Projektien hallinta ja johtaminen

 • projektin suunnittelu: aikataulu, budjetti, resurssit ja tavoitteet
 • projektien läpivienti suunnitelman mukaisesti
 • projektien seuranta ja raportointi

Puolueettomat IT-hankinnat

 • Tarvekartoitukset
 • Vaatimusmäärittelyt
 • Tarjouspyynnöt
 • Tarjousten analysointi
 • Ratkaisuesitykset ja järjestelmävalinnat
 • Sopimusneuvottelut

Tietohallintopäällikkö- ja asiantuntijapalvelut

 • Kokonaisvastuu tietohallinnon päivittäisestä pyörittämisestä
 • Asiantuntijaresurssit tietohallinnon tehtäviin

Johdon tuki

 • tietohallintostrategiat
 • ohjausryhmätyöskentely
 • suositukset ja ohjeistukset

Koulutukset

 • Tietohallintoon liittyvät koulutukset yrityksille

Ajankohtaista

Copyright © 2011 Pitcos Oy